Saturday, August 13, 2011

Bahasa Rasmi


Pengenalan
          Bahasa yang digunakan dalam semua bentuk situasi yang rasmi atau formal
          Digunakan dalam urusan-urusan rasmi seperti pentadbiran kerajaan, sistem pendidikan negara, urusan perniagaan, temuduga pekerjaan, mesyuarat, perundingan, seminar dan sebagainya
          Terdapat dalam bahasa tulisan dan juga lisan
          Zaaba menggunakan istilah “bahasa surat” untuk merujuk jenis bahasa ini
          Tidak semestinya dipilih daripada bahasa tempatan
          Boleh dipilih daripada bahasa asing
          Bahasa kebangsaan biasanya satu bagi setiap negara, tetapi bahasa rasmi tidak demikian
          Bahasa rasmi boleh lebih daripada satu, mungkin dua, tiga atau empat bagi sesebuah negara
          India
          Di India, bahasa Inggeris diberi status sebagai bahasa rasmi
          Mengelakkan perbalahan kaum yang masing-masing mahukan bahasa mereka dijadikan bahasa rasmi
          Malaysia
          Di Malaysia, sebelum merdeka dan pada awal kemerdekaan, bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi
          Kemudian, bahasa Melayu mengambil alih fungsi bahasa Inggeris
          Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang pertama, manakala bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi yang kedua
          Pada tahun 1967, bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi yang tunggal
          Bahasa Melayu, dan bukan bahasa lain, digunakan sebagai bahasa rasmi kerana beberapa sebab:
          Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa kebangsaan dan berupaya mengambil alih fungsi Bahasa Inggeris, maka layaklah Bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi
          Bahasa Melayu juga dapat difahami oleh semua kaum di negara ini, maka dalam urusan rasmi, rakyat tidak menghadapi masalah menggunakan Bahasa Melayu
Ciri-ciri
          Bahasa rasmi ini menyerupai bahasa baku dalam Bahasa Melayu
          Ayat-ayat dan perkataan yang digunakan adalah mengikut struktur bahasa Melayu yang lazim digunakan
          Kependekan perkataan yang lazimnya terdapat dalam bahasa tidak rasmi tidak digunakan
          Imbuhan dalam perkataan dan struktur ayatnya dijaga dengan rapi
          Dalam temuduga umpamanya, perkataan dan ayat yang dipertuturkan oleh orang yang ditemuduga haruslah tepat dan tidak berunsur bahasa tidak rasmi
          Dalam penulisan, penggunaan ayat dan perkataan yang lengkap amat perlu untuk mengelakkan kekeliruan pembaca
Contoh
BAHASA RASMI
BAHASA TIDAK RASMI
tiada
tidak, tak, tak ada
hanya
cuma
demikian
begitu, begini
lihat
tengok
seperti
macam
apabila
bila
oleh
dek
oleh sebab itu
sebab itu


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...