Tuesday, February 1, 2011

Kata Tugas


SUBGOLONGAN
FUNGSI
CONTOH
Kata Penyambung Ayat
1. Kata hubung   gabungan
 1. Kata hubung pancangan
Menghubungkan ayat atau klausa.
 
Dan, atau, tetapi, serta

 Kerana, ketika, kalau
Kata Praklausa
 1. Kata seru
 2. Kata tanya
 3. Kata perintah
*      Larangan
*      Silaan 
*      Permintaan
 1.  Kata pembenar
 2. Kata pangkal ayat

Menunjukkan seruan.
Menyoal atau bertanya.
Menimbulkan tindakan balas.


Membenarkan sesuatu.
Menandakan kesinambungan ayat.


Aduh, amboi, wah
Mengapa, bila, berapa

Jangan,usah
Sila,jemput
Tolong,harap
Ya, benar, betul
Maka, hatta, adapun, syahdan
Kata Prafrasa
 1. Kata bantu


*Kata bantu aspek

    *Kata bantu ragam


Membantu frasa-frasa kerja, adjektif, sendi nama.
Menimbulkan suasana perbezaan masa.
Menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan.Telah, sudah, pernah, masih, sedang, tengah, akan belum.
Hendak, mahu ingin, harus, mesti, boleh, dapat.

2        Kata penguat

Menguatkan maksud suatu adjektif.

Amat, sangat, sekali, terlalu, paling, sungguh, benar, nian.
 1. Kata penegas

Menegaskan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat
-kah, -tah, -lah, juga, pun, hanya, memang, lagi
 1. Kata nafi

Menafikan sesuatu.

Bukan,tidak

 1. Kata pemeri

Memberi penegasan bagi kata yang digandingi Menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama
Ialah, adalah

 1. Kata sendi nama

Pelbagai tugas bagi kata atau frasa nama

untuk, bagi, akan, terhadap, oleh, seperti, umpama, bagai.
Kata arah
Menunjukkan arah atau hala
Di, ke, daripada, antara, untuk, bagi, akan, terhadap, oleh, seperti, umpama, bagai.
Kata Pascakata
 1. Kata penekan
 2. Kata pembeda

Memberi penegasan bagi kata yang digandingi Menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama

-nya

-nya

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...