Tuesday, January 25, 2011

Kata Tunggal

KATA TUNGGAL  • Bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar dan tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan.
  • AKRONIM – tergolong dalam kata tunggal. Akronim ialah proses gabugan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Contoh: LUTH ,Kugiran ,tabika
  • Boleh dibahagi kepada dua jenis seperti rajah di bawah.
CONTOH:

Bentuk
Kata Tunggal
Binaan Pola
Ayat
Satu suku kata
Contoh pola:
·      KV
·      VK
·      KVK
·      KKVV
·      KVKK
·      KKKV
·      KKKVK

Bank
 KVKK
Terdapat cawangan Bank Islam di Kota Samarahan.
Dua atau lebih suku kata
·      Dua suku kata: 11 pola
·      Tiga suku kata: 19 pola
·      Empat dan lebih suku kata :12 pola
·      Pola-pola ini adalah gabungan pola-pola dari
Emas
V+KVK
Salwi kehilangan rantai emasnya.
Cuaca
KV+V+KV
Cuaca yang panas ini menyebabkan ramai orang jatuh sakit.
Keluarga
KV+KV+VK+KV
Alhi keluarga harus hidup dalam suasana harmoni.
Universiti
V+KV+KVK+KV+KV
Universiti itu sungguh besar.No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...