Friday, January 28, 2011

Kata Ganda

Kata ganda dihasil melalui proses penggandaan.

Terbahagi kepada 3 bentuk:
*      Pengandaan sepenuh
Contoh: pulau-pulau, tinggi-tinggi, tiba-tiba
*      Pengandaan separa
Contoh: sesiku, lelangit, lelaki
*      Pengandaan berentak (mengikut rentak bunyi)
  *Ulangan V
   Contoh: sayur-mayur, lauk-pauk, hina-dina
  *Ulangan K
    Contoh: bukit bukau, kayu-kayan, bolak-balik
  *Berentak bebas
   Contoh: anak-pinak, saudara-mara, lintang pukang

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...